Atlantic Marine AS Atlantic Marine AS

Man flytter ikke skjær i sjøen, man navigerer forbi dem.

I et uoversiktlig farvann hjelper vi deg med å se muligheter og en farbar kurs som sikrer et trygt og lønnsomt eierskifte av fartøy og kvoter.

Verdien av gode relasjoner

Verdien av gode relasjoner

Kjøp og salg av fiskefartøy og kvoter er krevende prosesser som krever god kontroll på regelverket og bred innsikt i markedets ønsker og behov.

Våre folk kjenner bransjen inn og ut og er blant de mest erfarne meglerforetakene i Norge, med røtter tilbake til syttitallet. Vi har også kjent smaken av salt sjø som mannskap og vet hva som kreves for å få til et lønnsomt og levedyktig fiskeri, både på havet og langs kysten.

En farbar kurs

En farbar kurs

Hos Atlantic Marine vil våre erfarne skipsmeglere bistå deg med rådgivning, markedsføring og praktisk gjennomføring av handelen. En handel der både kjøper og selger skal være fornøyd med prisen og prosessen.

Et hav av avstand gjøres mindre

Et hav av avstand gjøres mindre

Vi har lang erfaring med megling av fartøy og kvoter både i inn- og utland og innenfor havfiskeflåten og kystfiske. Vårt brede nettverk gir deg adgang til et stort marked der mulighetene er flere enn begrensningene.

I horisonten der ute ligger dine muligheter

I horisonten der ute ligger dine muligheter

Vurderer du å kjøpe eller selge fartøy eller fiskerettigheter? Da bistår vi deg gjerne med råd om hvordan du skal gå fram for å lykkes med en trygg og lønnsom handel. Vårt arbeidsfelt er både innen tolkning og forståelse av lover og forskrifter, markedsføring og salg, forhandlinger og kontraktsinngåelse.