Atlantic Marine AS Atlantic Marine AS

Seinot Nord - Struktur

Strukturkvote seinot Nord vurderes solgt.

Seinot Nord - Struktur - Strukturkvote seinot Nord vurderes solgt.

Hovedtrekk

På vegne av kunde utlyses følgende kvote som vurderes solgt:

Sei Nord, seinot. Faktor Sei Nord, Seinot, 1,2000.
Varighet til 31.12.2032.
Hj.lengde 15-20,99

En kjøper må disponere egnet fartøy for utsplitting av kvoten.