Atlantic Marine AS Atlantic Marine AS

Quo Vadis - Fiskeriselskapet Norli AS

Fiskeriselskapet Norli AS selges

Quo Vadis - Fiskeriselskapet Norli AS - Fiskeriselskapet Norli AS selges

Hovedtrekk

Fartøyet er et kombifartøy, med tre tanker for føring av fisk i bulk, samt kjølerom for føring av fisk i kar/kasse. Fartøyet driver hovedsakelig konvensjonelt fiskeri N62, og fabrikken er tilpasset slik at fartøyet både kan bløgge/sløye fisk i tank, samt sjøpakke fisk i kasser med is.

Fartøyet er idag utrustet som et kombinert Snurrevad og Trålfartøy, men var opprinnelig designet som et kombinert Not og Snurrevadfartøy, og kan derfor ombygges til dette uten store strukturelle inngrep.

Spesifikasjoner og andre vedlegg

Du må registrer deg med e-postadresse for å få tilgang til dokumentene.

Vi bryr oss om ditt personvern og vil ikke dele e-postadressen med andre eller misbruke den på annet vis. Ved å trykke "Registrer" aksepterer du at vi kan ta kontakt angående dette prospektet.

Galleri

QV Jan 2022 del 3 QV Jan 2022 2 Quo Vadis QV Jan2022del22 QV Jan 2022 del 4 QV Jan 2022 del 5 QV Jan 2022 del 6 QV Jan 2022 del 7 QV Jan 2022 del 8 QV Jan 2022 del 9 QV Jan 2022 del 10 QV Jan 2022 del 11 QV Jan 2022 del 12 QV Jan 2022 del 13 QV Jan 2022 del 14 QV Jan 2022 del 15 QV Jan 2022 del 16 QV Jan 2022 del 17 QV Jan 2022 del 18 QV Jan 2022 del 19 QV Jan 2022 del 20 QV Jan 2022 del 21 QV Jan 2022 del 22 QV Jan 2022 del 23 QV Jan 2022 del 24

All informasjon om dette fartøyet antas å være korrekt, men ikke garantert, hvert fartøy som er offentliggjort på Atlantic Marine AS nettside tilbys med forbehold om tilgjengelighet og inspeksjon.

Flere fartøy