Atlantic Marine AS Atlantic Marine AS

SEA DAGGER

Arbeidsfartøy vurderes solgt.

SEA DAGGER - Arbeidsfartøy vurderes solgt.

Hovedtrekk

Dykking, ROV, Tauing, Kraning, Inspeksjoner, Passasjer transport!

Fartøyet ble betydelig påkostet i 2017 da skroget akter ble forlenget og breddet til full skipsbredde.
5 t/m krane er montert.

Fartsområde 5

Sikkerhetsbemanning 1 mann – fører

Fartøyet har ikke gyldige sertifikater, men hvis påkrevd så kan selger sertifisere fartøyet mot tillegg i salgsprisen.

Vi har ytterligere informasjon om fartøyet, last ned spesifikasjonen og ta kontakt med oss enten pr epost eller telefon.

Spesifikasjoner og andre vedlegg

Du må registrer deg med e-postadresse for å få tilgang til dokumentene.

Vi bryr oss om ditt personvern og vil ikke dele e-postadressen med andre eller misbruke den på annet vis. Ved å trykke "Registrer" aksepterer du at vi kan ta kontakt angående dette prospektet.

Galleri

Sea Dagger31 Sea Dagger30 Sea Dagger29 Sea Dagger28 Sea Dagger27 Sea Dagger26 Sea Dagger25 Sea Dagger24 Sea Dagger23 Sea Dagger23 Sea Dagger22 Sea Dagger22 Sea Dagger21 Sea Dagger19 Sea Dagger20 Sea Dagger17 Sea Dagger18 Sea Dagger15 Sea Dagger16 Sea Dagger13 Sea Dagger14 Sea Dagger12 Sea Dagger11 Sea Dagger8 Sea Dagger7 Sea Dagger6 Sea Dagger5 Sea Dagger4 Sea Dagger3 Sea Dagger2 Sea Dagger1 Sea Dagger Main Sea Dagger9

All informasjon om dette fartøyet antas å være korrekt, men ikke garantert, hvert fartøy som er offentliggjort på Atlantic Marine AS nettside tilbys med forbehold om tilgjengelighet og inspeksjon.

Flere fartøy