Atlantic Marine AS Atlantic Marine AS

Konvensjonell kvote hj.l. 11-14,99 mtr vurderes solgt

Konvensjonell kvotepakke hj.l. under 15 m vurderes solgt

Konvensjonell kvote hj.l. 11-14,99 mtr vurderes solgt - Konvensjonell kvotepakke hj.l. under 15 m vurderes solgt

Hovedtrekk

Kvoten består av grunnkvote samt to x strukturelement. Strukturen er av relativt nyere årgang.
Kvotepakken består av totalt vel 9 faktorer torsk og tilbakefall av grunnkvote er 2036 og 2037. Det er fisket kun marginalt av årets kvoter slik at 85% av torskekvoten pr d.d. er ufisket. Kvoten kommer fra fartøy med faktisk lengde under 15 mtr.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Spesifikasjoner og andre vedlegg

Du må registrer deg med e-postadresse for å få tilgang til dokumentene.

Vi bryr oss om ditt personvern og vil ikke dele e-postadressen med andre eller misbruke den på annet vis. Ved å trykke "Registrer" aksepterer du at vi kan ta kontakt angående dette prospektet.