Atlantic Marine AS Atlantic Marine AS

HERA

Norwegian factorytrawler "Hera" ex Hermes"

HERA - Norwegian factorytrawler "Hera" ex Hermes"

Hovedtrekk

The owner of MS "Hera" is considering a sale of the vessel, please contact us for more Information about availability and various options.

Spesifikasjoner og andre vedlegg

Du må registrer deg med e-postadresse for å få tilgang til dokumentene.

Vi bryr oss om ditt personvern og vil ikke dele e-postadressen med andre eller misbruke den på annet vis. Ved å trykke "Registrer" aksepterer du at vi kan ta kontakt angående dette prospektet.

Galleri

Hermes mars 2019 1 2 Hermes mars 2019 19 Hermes mars 2019 51 Hermes mars 2019 30 Hermes mars 2019 9 Hermes mars 2019 41 Hermes mars 2019 62 Hermes mars 2019 20 Hermes mars 2019 52 Hermes mars 2019 31 Hermes mars 2019 63 Hermes mars 2019 10 Hermes mars 2019 42 Hermes mars 2019 21 Hermes mars 2019 53 Hermes mars 2019 32 Hermes mars 2019 64 Hermes mars 2019 11 Hermes mars 2019 43 Hermes mars 2019 22 Hermes mars 2019 54 Hermes mars 2019 1 Hermes mars 2019 33 Hermes mars 2019 65 Hermes mars 2019 12 Hermes mars 2019 44 Hermes mars 2019 23 Hermes mars 2019 55 Hermes mars 2019 2 Hermes mars 2019 34 Hermes mars 2019 66 Hermes mars 2019 13 Hermes mars 2019 45 Hermes mars 2019 24 Hermes mars 2019 56 Hermes mars 2019 3 Hermes mars 2019 35 Hermes mars 2019 67 Hermes mars 2019 14 Hermes mars 2019 46 Hermes mars 2019 25 Hermes mars 2019 57 Hermes mars 2019 4 Hermes mars 2019 36 Hermes mars 2019 15 Hermes mars 2019 47 Hermes mars 2019 26 Hermes mars 2019 58 Hermes mars 2019 5 Hermes mars 2019 37 Hermes mars 2019 16 Hermes mars 2019 48 Hermes mars 2019 27 Hermes mars 2019 59 Hermes mars 2019 6 Hermes mars 2019 38 Hermes mars 2019 17 Hermes mars 2019 49 Hermes mars 2019 28 Hermes mars 2019 60 Hermes mars 2019 7 Hermes mars 2019 39 Hermes mars 2019 18 Hermes mars 2019 50 Hermes mars 2019 29 Hermes mars 2019 61 Hermes mars 2019 8 Hermes mars 2019 40

All informasjon om dette fartøyet antas å være korrekt, men ikke garantert, hvert fartøy som er offentliggjort på Atlantic Marine AS nettside tilbys med forbehold om tilgjengelighet og inspeksjon.

Flere fartøy