Atlantic Marine AS Atlantic Marine AS

BAUTAR

Snurrevad / Frysetråler vurderes solgt

BAUTAR - Snurrevad / Frysetråler vurderes solgt

Hovedtrekk

Spesifikasjoner og andre vedlegg

Du må registrer deg med e-postadresse for å få tilgang til dokumentene.

Vi bryr oss om ditt personvern og vil ikke dele e-postadressen med andre eller misbruke den på annet vis. Ved å trykke "Registrer" aksepterer du at vi kan ta kontakt angående dette prospektet.

Galleri

Bautar5 Bautar4 Bautar3 Bautar2

All informasjon om dette fartøyet antas å være korrekt, men ikke garantert, hvert fartøy som er offentliggjort på Atlantic Marine AS nettside tilbys med forbehold om tilgjengelighet og inspeksjon.

Flere fartøy