Atlantic Marine AS Atlantic Marine AS

Seinot kvote

Seinot Nord kvote selges

Seinot kvote - Seinot Nord kvote selges

Main characteristics

På vegne av kunde utlyses følgende kvote som vurderes solgt:

Sei Nord, seinot. Faktor Sei Nord, Seinot, 1,2000.
Varighet til 31.12.2032.

En kjøper må disponere egnet fartøy for utsplitting av kvoten.