Atlantic Marine AS Atlantic Marine AS

Ønskes kjøpt Seinot sør grunnkvote

Søker grunnkvote seinot sør

Ønskes kjøpt Seinot sør grunnkvote - Søker grunnkvote seinot sør

Main characteristics

Vi har kjøper til en stk grunnkvote seinot sør, ta kontakt for ytterligere informasjon.