Atlantic Marine AS Atlantic Marine AS

Makrell kvote

Makrell kvote not, 12-13 mtr

Main characteristics

Makrellkvote not faktor 1,81 med hj.lengde 12-13 mtr vurderes solgt, bud mottas. Kvoten kan selges som singel kvote (krever utsplitting) eller sammen med fartøyet MS "Storholm"